top of page

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder alle forretningsprosesser i LILLE HAVE AS, heretter benevnt som Behandlingsansvarlig.

 

Erklæringen gir informasjon om databehandling utført av Behandlingsansvarlig og bestemmer formålet og virkemidlene for behandlingen samt databehandling vi gjør på vegne av våre kunder basert på deres instruksjoner.

 

Behandling av personlige data er nødvendig for at vi skal kunne betjene deg som kunde. Personlig data kan også benyttes til følgende formål: Salg, kontakt med butikken, markedsføring, informasjon, bokføring.

Ved markedsføring på e-post/sms innhentes det et eksplisitt samtykke på forhånd.

 

Ved å gi oss dine personlige opplysninger, godtar du praksis og vilkår som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

 

Om du har innsigelser med hensyn til vår behandling av personvern har du også anledning å klage til Datatilsynet.

 

Behandlingsansvarlig:

Lille Have AS

Fjellstrandveien 1

1458 Fjellstrand

E-post: post@lillehave.no

Telefon: +47 47 63 57 18

 

Opplysninger som innhentes

Opplysninger kan registreres og lagres når du kontakter oss gjennom nettsidene, når du er i kontakt med butikken enten fysisk, på e-post eller telefon.

 

Hvor lagrer vi informasjon om deg? 

Bestillinger via nettsidene kommer til oss med e-post, og lagres på server gjennom Domeneshop AS. 

 

Underleverandører

Behandlingsansvarlig benytter seg også av tjenester levert av 3. part. Her er en oversikt over underleverandører hvor informasjon kan lagres

 

Vipps:

Om en betaler med Vipps i vår fysiske butikk vil ditt telefonnummer sendes til Vipps for videre identifikasjon.

   

Kommunikasjon gjennom e-post og sms

Som kunde vil du motta kunne motta e-post og sms rundt ditt kundeforhold. F.eks vil vi ved behov sende deg e-post/sms relatert til ordrer du har lagt inn. Dette er definert som berettiget interesse og det vil ikke bes om samtykke til.

  

Innsyn og retting

Du har krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. Innsyn kan også fås ved å sende en henvendelse til post@lillehave.no. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller er ufullstendige, kan du kreve at opplysningene korrigeres i henhold til personopplysningsloven.

 

Oppbevaring og sletting

Opplysninger som ikke lenger er nødvendig for det formål de er laget for, slettes fra våre systemer.

bottom of page